הסטוריה ותנ"ך

הכנה לבחינות הבגרות בתנ"ך, הסטוריה כללית ו-5 יח"ל.

סיוע במיקוד בהתאם להוראות משרד החינוך.