top of page
Study Group

חוגי תגבור

חדש ב-EilaTeach - המרכז לתגבור והעשרה!

חוגי תגבור בקבוצות קטנות,

חמישה תלמידים בקבוצה, 

בכיתת לימוד נוחה ומתקדמת.

החלה ההרשמה לחוג מתמטיקה למסיימי כיתה ט.

עשרה מפגשים בני שעה וחצי לחזרה

על כל החומר שנלמד בשנת הלימודים

והכנה לתיכון.

bottom of page