top of page

תגבור

ב - EilaTeach, לכל תלמיד מותאמת תכנית לימוד אישית. 

בכל שיעור 100% מהזמן של המורה מוקדש אך ורק לתלמיד ולצרכיו.

תכנית הלימוד היא דינמית ומשתנה בהתאם לצרכי התלמיד.

אנחנו מקפידים על שקיפות מלאה מול ההורים והתלמידים והתקדמות התלמידים נמדדת במספר מדדים לאורך כל תכנית הלימוד.

bottom of page