top of page

 כיתות ורמות:

הכנה לבגרות 5 יח"ל בכימיה, ביולוגיה ופיזיקה.

מדעים לתלמידי היסודי, חטיבת ביניים ותיכון.

השיעורים ניתנים:

בבית התלמיד

בבית המורה

מדעים - ביולוגיה, כימיה, פיזיקה

צור קשר
bottom of page