top of page

חוג מתמטיקה - הכנה לתיכון למסיימי כיתה ט

עשרה מפגשים, שעה וחצי כל אחד במחיר משתלם במיוחד!

10% הנחה לחמשת הנרשמים הראשונים!

 • החוג מיועד למסיימי כיתה ט ובמהלכו נחזור ונחדד את הנושאים העיקריים שישמשו את התלמידים בשנות התיכון.

 • פתיחת קבוצה מותנית בהרשמה של מספר מינימלי של תלמידים.

 • התלמידים יקבלו כלים חדשים להתמודדות עם נושאי הלימוד לבגרות.

תוכנית החוג

 • מפגש 1: טכניקה אלגברית 1 יסודות

 • מפגש 2: טכניקה אלגברית 2 הרחבה

 • מפגש 3: משוואות ריבועיות ופונקציה ריבועית

 • מפגש 4: חקירת פונקציה ריבועית

 • מפגש 5: בעיות מילוליות בקלות

 • מפגש 6: גאומטריה 1 משולשים

 • מפגש 7: גאומטריה 2 דלתון וטרפז

 • מפגש 8: גאומטריה 3 משפחת המקביליות

 • מפגש 9: סטטיסטיקה והסתברות 1

 • מפגש 10: סטטיסטיקה והסתברות 2

המורה

ניר בר-און, .M.Sc. BNS

מורה ותיק ומסור שמחבר מומחיות עמוקה בלמידה וזיכרון עם מסירות למשימת החינוך.

עם תואר שני במדעי המוח וההתנהגות ולמעלה מעשרים שנות ניסיון במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, ניר מביא עמו ידע מתקדם ורצון בלתי נלאה לתרום לעשייה החינוכית בעיר.

כיליד ותושב אילת, מחויבותו של ניר לשיפור ולצמיחה בקרב הקהילה מתבטאת בעבודתו המקצועית ובמסירותו לתלמידים. לאורך השנים לימד מאות תלמידים בני כל הגילאים, לרבות הגשה לבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהצלחה יתרה. 

bottom of page