top of page

חוג מתמטיקה - הכנה לחטיבת הביניים למסיימי כיתה ו'

החוג מיועד למסיימי כיתה ו' ובמהלכו נחזור ונחדד את הנושאים העיקריים שישמשו את התלמידים בשנות חטיבת הביניים.

 • פתיחת קבוצה מותנית בהרשמה של מספר מינימלי של תלמידים.

תוכנית החוג

 • מפגש 1: פעולות החשבון במספרים גדולים

 • מפגש 2: שברים פשוטים ועשרוניים

 • מפגש 3: פעולות החשבון בשברים 1

 • מפגש 4: פעולות החשבון בשברים 2

 • מפגש 5: אחוזים

 • מפגש 6: פעולות באחוזים

 • מפגש 7: יחס וקנה מידה

 • מפגש 8: גאומטריה - שטח והיקף

 • מפגש 9: גאומטריה - גופים תלת מימדיים

 • מפגש 10: סדרות - הכנה לאלגברה

המורה

ניר בר-און, .M.Sc. BNS

מורה ותיק ומסור שמחבר מומחיות עמוקה בלמידה וזיכרון עם מסירות למשימת החינוך.

עם תואר שני במדעי המוח וההתנהגות ולמעלה מעשרים שנות ניסיון במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, ניר מביא עמו ידע מתקדם ורצון בלתי נלאה לתרום לעשייה החינוכית בעיר.

כיליד ותושב אילת, מחויבותו של ניר לשיפור ולצמיחה בקרב הקהילה מתבטאת בעבודתו המקצועית ובמסירותו לתלמידים. לאורך השנים לימד מאות תלמידים בני כל הגילאים, לרבות הגשה לבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהצלחה יתרה. 

bottom of page