top of page

חוג מתמטיקה - הכנה לכיתה ט

 

החוג מיועד למסיימי כיתה ח ובמהלכו נחזור ונחדד את הנושאים העיקריים שנלמדו במהלך השנה ונתחיל להכיר את הנושאים הנלמדים בשנה הבאה.

 • פתיחת קבוצה מותנית בהרשמה של מספר מינימלי של תלמידים.

תוכנית החוג

 • מפגש 1: פתרון משוואות בקלות

 • מפגש 2: בעיות מילוליות מכל הסוגים

 • מפגש 3: פונקציה קוית 1

 • מפגש 4: פונקציה קוית 2

 • מפגש 5: יחס וקנה מידה

 • מפגש 6: אחוזים

 • מפגש 7: חפיפת משולשים ומשפט פיתגורס

 • מפגש 8: סטטיסטיקה

 • מפגש 9: הסתברות

 • מפגש 10: דמיון משולשים

המורה

ניר בר-און, .M.Sc. BNS

מורה ותיק ומסור שמחבר מומחיות עמוקה בלמידה וזיכרון עם מסירות למשימת החינוך.

עם תואר שני במדעי המוח וההתנהגות ולמעלה מעשרים שנות ניסיון במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות, ניר מביא עמו ידע מתקדם ורצון בלתי נלאה לתרום לעשייה החינוכית בעיר.

כיליד ותושב אילת, מחויבותו של ניר לשיפור ולצמיחה בקרב הקהילה מתבטאת בעבודתו המקצועית ובמסירותו לתלמידים. לאורך השנים לימד מאות תלמידים בני כל הגילאים, לרבות הגשה לבגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהצלחה יתרה. 

bottom of page